LUTSELUS

Diepenbeek

OC Lutselus, Diepenbeek
2016 - 2019

Grond oppervlakte: 891.61m2

Gebouwde oppervlakte: 891.61m2

Budget: 1.419.995,04€ excl. BTW 

Klant: Gemeente Diepenbeek

Ingenieurs en onderaannemers: 

- Stabiliteit: AB Associates

- Technieken: Multis

- EPB/VC: GHW

Fotograaf: Tim Van de Velde (tvdv)

Lutselus had nood aan een nieuwe kerk en een nieuw ontmoetingscentrum. Uiteindelijk werd er beslist om op de locatie van het oude ontmoetingscentrum een nieuw centrum te bouwen met een gebedsruimte inbegrepen. Voor de nieuwbouw werd er gevraagd om een somber en tijdloos gebouw te creëren op basis van een puur materiaal- en kleurgebruik. Het moet in overeenstemming zijn met functie van het gebouw, wat zowel een serene als culturele en sociale functie herbergt.

 

Het ontmoetingscentrum met gebedsruimte staat in dienst van de gemeenschap. Het zorgt voor bescherming, een rustplaats, een onderdak voor het verenigingsleven, een ontmoetingsplek. Het nieuwe ontmoetins- centrum refereert naar het aanwezige groen, waarbij de kruin voor de nodige bescherming zorgt en zich profileert naar de omgeving als herkenningspunt/landmark. Onderaan de boom, de stam = gemeenschap, staat de open ruimte in relatie met de omgeving.In het ontwerp werd dit vertaald door grote glaspartijen te voorzien naar de omliggende publieke ruimtes.

Het gebouw kan worden ingedeeld in 3 zones. Een polyvalente zaal, een gebedsruimte en secundaire ruimtes (sanitair, berging,…). Elke zone heeft een andere functie en vereist een andere vormgeving en hoogte. De secundaire en polyvalente ruimtes zijn in plat dak uitgevoerd van verschillende hoogte. De gebedsruimtes en uitbreidingsruimtes zijn voorzien van een zadeldak dat ritmisch wordt voorgezet als referentie naar de traveeën van een kerk.De gebedsruimte en de polyvalente zaal hebben elk een aparte hoofdingang. Zo kunnen beide ruimtes tegelijkertijd gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Aan de voorkant van de gebedsruimte is een kruis geplaatst waardoor de functie van de gebedsruimte wordt benadrukt. Het gebouw dient tenslotte als vervanging voor de kerk. 

We hebben ervoor gekozen om het materiaalgebruik en de vormgeving af te stemmen op de bestaande omgeving. De site wordt gekenmerkt door zijn groene omgeving, bestaande uit prominent aanwezige hoogstammen en groene heesters. De verticaliteit van de hoogstammen wordt vertaald in de gevels van de hoofdvolumes door gebruik te maken van een gevelbekleding met afwisselend staande naad rechtop geplaatst. De secundaire ruimtes zijn uitgevoerd in bruin genuanceerde baksteen. Voor de gebedsruimte is een grijze tot witte bekleding voorzien wat het sacrale karakter van deze ruimte symboliseert. De polyvalente zaal heeft een licht rode kleur en straalt hierdoor een dynamisch karakter uit. Bij het ontwerp van de omgeving werden de eisen van het RUP ‘Woonkern Lutselus’ verwerkt. De voorgestelde zone omvat het perceel voor de nieuwbouw OCL, de naastliggende school inclusief parking aan de overzijde van de Onderwijslaan. 

De nieuwbouw heeft 2 hoofdtoegangen die zich richten op de Onderwijslaan en de Pastorijstraat. De toegang tot de gebedsruimte oriënteert zich naar de rustige Onderwijslaan en tegenoverliggende parking. De hoofdingang van de polyvalente zaal is gericht naar de dynamische Pastorijstraat en staat hiermee in relatie met de schoolomgeving. 

De buitenruimte tussen de verschillende gebouwen wordt ingericht als een groot openbaar plein, waarbij ook de harde verkeersassen van de Onderwijslaan en Pastorijstraat worden opgenomen. In plaats van bij elk gebouw een semi-private buitenruimte in te richten, omzoomd met haagbeplanting, wordt er gekozen voor een gradatie in verharding van gevel tot gevel. Deze gradatie van verharding (waterdoorlatend vs grasvlakken) worden ingepast/aangelegd op basis van het aanwezige groen en de te voorziene circulatieassen. 

Door het aanwezige groen te versterken d.m.v. het aanplanten van bijkomende hoogstammen op het nieuw in te richten plein, wordt er een vertragend effect gecreëerd op het doorgaand verkeer en zorgt voor een geleiding die de leefbaarheid en veiligheid sterk verbeteren. De nieuwe buitenruimte vervaagd de klassieke opdeling tussen straat/stoep/parking. In ruil hiervoor ontstaat er een gemeenschappelijk plein, dat zowel bruikbaar wordt voor het ontmoetingscentrum als de aanwezige school.