OVER ONS

 

DE ATELIERS

Opslagplaats van ideeën  

Eind 2006 drong een verhuis zich op voor ons architekt-nburo. De bestaande faciliteiten werden te klein en er werd gezocht naar een nieuw pand, in en rond het stadscentrum van Bree. Na enig speurwerk vonden we een bestaand stadspand met een achterliggend, leegstaand pakhuis. Bij de verbouwing ervan zijn we op een rationele manier te werk gegaan waarbij de bestaande structuur bevrijd werd van alle ballast die er in de loop der jaren in of aan werd gebracht. De structuur werd terug gebracht tot haar essentie. De indeling van het gebouw, verspreid over drie niveaus leende zich uitstekend voor de nieuwe functie: opslagplaats van ideeën. De plafonds, in rode gebakken ‘potten’ blijven zichtbaar, net zoals de binnenwanden die uitgevoerd zijn in zichtbaar, rood gevelmetselwerk. De wanden in betonblokken en kolommen werden bepleisterd. De combinatie van oud en nieuw zorgt voor een aangenaam contrast binnen het gebouw. Alle technieken worden in opbouw voorzien om de puurheid van het project nog sterker tot uiting te laten komen. De hele opbouw werd uitgewerkt met als voornaamste doelstelling: polyvalentie!

Een variabel en snel aanpasbare indeling die vele mogelijkheden biedt in de toekomst. In ons bureau willen we ons amuseren, zowel met ons werk als daarbuiten. Daarom werd de grote, voormalige garage voor de vrachtwagen omgetoverd tot een ontspanningsruimte die een multifunctioneel gebruik perfect toelaat: van vergaderruimte tot plek voor een familiefeestje in het weekend, of mini concertjes van plaatselijke bandjes,... Er is gestreefd naar een echt open huis midden in het hart van de stad. Een plek waar iedereen kan binnenlopen en de discussie kan aangaan over architectuur, kunst, cultuur en duizend andere dingen! Zo worden onze gebouwen momenteel al gebruikt door vzw ’t Kroegske, Bree Basket & Diëtiste Renate Vanvlijmen. Als we de ambitie koesteren als ontwerpers om onze omgeving te verbeteren, moeten we de confrontatie aan durven met alle gebruikers van die omgeving. En tevens moeten we durven luisteren naar alle kritiek! Dit kan ons ideeëngoed enkel maar versterken.

 

ONZE FILOSOFIE

Communicatie, advies en ontwerp op maat

Bij elk project wordt gezocht naar een hedendaagse, polyvalente architectuur waarin een goede verhouding tussen functionaliteit en het architecturaal aspect centraal staat om tot een goed ontwerp te komen. Steeds rekening houdend met de verschillende factoren zowel intern als extern, het vooropgestelde bouwprogramma, een studie van de omgeving, de relatie van de te ontwerpen gebouwen tot de omgeving,... Deze aspecten worden in de architectuur vertaald naar een goede mix tussen functionaliteit, vormgeving en detaillering en worden versterkt door de materiaalkeuze.

kortom: communicatie, advies en ontwerp op maat, hoe groot of klein een project ook is. Het is een constante zoektocht naar logische oplossingen.

 

ONZE VISIE

Communicatie!​

Hét kenmerk van ons bureau is communicatie! Door met zo veel mogelijk actoren te communiceren, proberen wij te zoeken naar de juiste combinatie van ontwerpkracht en professionele dienstverlening. Daarbij combineren we de voordelen van een full-service organisatie met de slagkracht van een middelgroot bureau. Dat betekent: alle benodigde kennis en ervaring in eigen huis beschikbaar, korte communicatielijnen en een efficiënte organisatie. Afhankelijk van de omvang van de opdracht wordt er een team samengesteld. Als we de nodige kennis niet hebben, halen wij deze bij gelijkdenkenden in andere gespecialiseerde disciplines, en wordt hiermee in teamverband gewerkt met dezelfde spirit en motivatie! 

 

Het vertrekpunt van iedere opgave is logica zoeken in de ambitie van de opdrachtgever en gebruikers, de beoogde functionaliteit en de ruimtelijke omgeving. Deze drie randvoorwaarden combineren wij met onze eigen architectonische ambities tot het ontwerpconcept. De consequente uitwerking van dit concept, van de eerste schets tot het laatste detail, bepaalt de uiteindelijke architectonische- en gebruikskwaliteit.

 

Het resultaat is een hedendaagse, polyvalente en op logica gebaseerde architectuur waarin een goede verhouding tussen functionaliteit en het architecturaal aspect centraal staan om tot een goed ontwerp te komen. 

 

 

ONZE AANPAK

Een gebouw dat "werkt"

Binnen het bureau wordt elk project voorgesteld aan iedere medewerker waarna het toegewezen wordt aan één of meerdere personen, afhankelijk van de omvang van het project. Bij privéwoningen beperkt zich dit eerder tot één persoon, terwijl grotere projecten meestal door meerdere teamleden worden verwerkt. Deze manier van werken biedt zowel de opdrachtgever als ons de zekerheid dat het gevraagde op een degelijke manier vertaald wordt in een duidelijke oplossing die het resultaat is van een meerpolige input van de verschillende medewerkers en partijen. Het functieprogramma vraagt, in samenspraak met het bestaande gegeven, een duidelijke vertaling van de (bestaande) complexiteit in een eenvoudige opbouw en uitwerking wat uiteindelijk leidt tot een gebouw dat ‘werkt’ en geïntegreerd is in zijn omgeving zonder op te vallen door uiterlijke schijn. Een gebouw mag voor ons opvallen, doch door zijn logica en zijn functionaliteit, niet door onnodige franjes. 

 

In bestaande projecten hebben we als bureau bewezen dat door de positieve samenwerking tussen de verschillende partijen (opdrachtgever, gebruiker, aannemer, architect, ingenieurs, openbare instanties) steeds een meerwaarde kan toegevoegd worden aan het eindresultaat. En door 'het open atelier'-principe staart men zich niet blind op een project, men krijgt regelmatig objectieve kritiek en andere visies

De genius loci is altijd een belangrijk uitgangspunt. Het ontwerp vloeit voort uit wat een plek nodig heeft. Er wordt steeds rekening gehouden met verschillende factoren, zowel intern (budgetten) als extern (context), een studie van de omgeving en de relatie van de te ontwerpen gebouwen tot de omgeving.