PRIVACYVERKLARING

Uw privacy en de bescherming van uw gegevens is voor architek-nburo van het grootste belang. Daarom willen we u zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle gegeven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

In deze verklaring vindt u informatie terug over welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen en wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kan uitoefenen.

Toepassen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan ons bedrijf, onze website of onze Facebookpagina. Of wanneer u op elke andere wijze contact met ons opneemt en dus gebruikt maakt van onze diensten.

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds de ingang van de nieuwe privacy wetgeving van 25 mei 2018.

Het bewaren van persoonsgegevens

architekt-nburo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens

architekt-nburo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. architekt-nburo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het gebruik van cookies

architekt-nburo gebruikt alleen technische, functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@architekt-nburo.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).